Adater - ngàm chuyễn

Các loại ngàm chuyển dành cho máy canon, nikon, sony… dành chuyển đổi ngàm, tăng giảm size, macro…giá rẻ nhất.