Ngàm cho Fujifilm

Ngàm cho Fujifilm dành cho các máy ngàm FX chuyển đổi từ các ngàm như m42, eos, ai, pk sang ngàm FX cho máy ảnh Fujifilm.