Chân đèn từ nhở đến lớn hổ trợ từ 1kg đến 20kg cân nặng chịu lực từ đèn studio…