Dù xuyên, dù phản, dù xuyên phản, dù trong suốt, dù hổ trợ cho mẫu tạo dáng.. đủ mọi kích thước từ 80cm. 110cm, 150cm, 180cm..