Flash studio bao gồm các flash dành cho phòng chụp studio từ nhỏ đến lớn.