Cáp trước body + cáp sau lens ống kính

Cáp trước body + cáp sau lens ống kính cho canon, nikon, cáp trơn không chữ.