Phông nền studio đủ loại đủ màu, phông giấy màu đơn sắc, phông vải art 3d, phông vẽ tay… hổ trợ nền cho studio.