Trục treo phông nền studio

Trục treo phông nền studio, bộ treo phông di động, bộ treo phông dây xích, bộ treo phông môtơ điện… hổ trợ treo phông nền.