Ball Head - tripod plate

Ball Head cho máy ảnh, máy quay, có Ball Head chuyên dụng cho nhu cầu quay phim. Tripod plate hổ trợ dành cho những bạn mất miếng plate trên tripod.