Gá dù hổ trợ kết nối với dù và đèn flash, chân đèn với nhau.