Trigger - điều khiển từ xa

Trigger cho Flash studio – Speedlight, điều khiển từ xa cho máy ảnh, dây bấm mền cho máy ảnh…