Filter ND, CPL

Các loại fiter nd, cpl, filter hiệu ứng dành cho phơi sáng chụp phong cảnh, chân dung…