Hắng sáng 2 trong 1 gồm 2 lớp công dụng. Bao gồm các tấm hắt sáng với 2 lớp : bạc + trắng hoặc bạc + vàng. Có nhiều kích cỡ khác nhau.