Filter uv dành cho ống kính máy ảnh, đủ size từ size 37, 40.5 , 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77, 82