Softbox - hắt sáng- phụ kiện studio

Softbox – hắt sáng, thiết bị hổ trợ ánh sáng cho flash studio, flash speedlight cho mọi nhu cầu ánh sáng của bạn.