Softbox studio ngàm bowen

Softbox studio ngàm bowen hổ trợ các thiết bị đèn flash studio ngàm bowen hoặc flash speedlight qua ngàm chuyển bowen đa năng.