Pin sạc sony, máy ảnh khác

Pin sạc dành cho máy ảnh sony, máy ảnh khác xuất sứ từ pisen, wasabi, for sony, máy ảnh khác.