Dây kết nối flash

Dây kết nối flash với pin, dây kết nối máy ảnh với pc, màn hình…