Phụ kiện - đầu đọc thẻ

Phụ kiện – đầu đọc thẻ inall hổ trợ đọc nhiều loại thẻ khác nhau, cáp chuyển đọc thẻ trực tiếp qua điện thoại.