Grip sony dành cho máy ảnh sony. Hổ trợ thêm pin và chụp tốc độ cao hơn, cầm dọc máy tốt hơn.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.