Led ring, led yongnuo liên sáng liên tục hổ trợ live, video chụp ảnh, chụp sản phẩm…