Hắt sáng giúp tăng sáng hiệu quả cho nhu cầu của bạn. Có nhiều size và nhiều chức năng tùy loại.