Hắng sáng 5 trong 1 gồm 5 lớp công dụng. Bao gồm các tấm hắt sáng với 5 lớp : đen, bạc, trắng, vàng, và lớp xuyên. Có nhiều kích cỡ khác nhau.