Softbox dù, grip, phụ kiện.

Softbox dù, softbox vải, grip lưới tổ ông, phụ kiện chuyễn ngàm cho softbox flash.