Chân đèn từ nhở đến lớn hổ trợ từ 1kg đến 20kg cân nặng chịu lực từ đèn studio…

Xem giỏ hàng “Chân đèn boom Light Stand C inox cao cấp 320 cm chụi tải 20kg” đã được thêm vào giỏ hàng.