Chân đèn từ nhở đến lớn hổ trợ từ 1kg đến 20kg cân nặng chịu lực từ đèn studio…

Xem giỏ hàng “Bộ 3 bánh xe chân đèn” đã được thêm vào giỏ hàng.