Dù xuyên, dù phản, dù xuyên phản, dù trong suốt, dù hổ trợ cho mẫu tạo dáng.. đủ mọi kích thước từ 80cm. 110cm, 150cm, 180cm..

Xem giỏ hàng “Dù hộp phản xuyên 80cm 110cm” đã được thêm vào giỏ hàng.