tám chuyện máy ảnh

Chân lý mua lens của tôi

Chân lý mua lens của tôi… của người khác tôi éo biết nhá… yêu thể loại ngon bổ rẻ… không có nhu cầu thể thao chim cò tốc độ cao.   Fix ==> sigma Art  từ fix wide, normal fix, tele fix.. giá chỉ 1/2 nhưng chất lượng gấp đôi so với chính hãng, với lại dòng art có thêm cái dock chỉnh font back focus không ngại khó, không ngại khổ  Canon có vài con tốt vs rẻ :50 1.8 stm, 85 [...]